TRANSILVANIA LEADERS


Există un singur proiect important - Proiectul România.

Formarea și dezvoltarea resurselor umane pe plan naţional

II. Domeniul educaţiei, formării şi dezvoltării resurselor umane pe plan naţional:
  • Activităţi de promovare şi încurajare a educaţiei manageriale prin derularea de programe de dezvoltare personală şi profesională a managerilor şi oamenilor de afaceri, în beneficiul comunităţilor în care ei trăiesc şi lucrează;
  • Activităţi de mentorat, dezvoltare personală şi coaching pentru tineri întreprinzători, oameni de afaceri, lideri în domeniile lor de activitate;
  • Elaborarea şi implementarea de programe în domeniul cercetării ştiinţifice fundamentale şi a cercetării ştiinţifice aplicate pentru susţinerea dezvoltării social-economice durabile;
  • Încurajarea şi susţinerea tinerilor valoroşi prin acordarea de sprijin pentru dezvoltarea unor proiecte de cercetare derulate de către aceştia în ţară sau străinătate;
  • Elaborarea şi implementarea de programe de instruire, de formare vocaţională şi profesională şi de ocupare a forţei de muncă de interes general sau de interes comunitar;
  • Organizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică;
  • Acordarea de burse pentru studii în ţară şi în străinătate.