Clubul Oamenilor de afaceri

CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI este organizat și funcționează în cadrul FUNDAȚIEI TRANSILVANIA LEADERS

Scopul CLUBULUI OAMENILOR DE AFACERI este acela de a dezvolta și promova proiecte pentru dezvoltarea locală din Cluj-Napoca și regională din zona Transilvaniei, în domeniul afacerilor în principal, dar și în diverse alte domenii precum sănătate, educație, formare profesională, cultură, turism, mediu înconjurător (enumerarea fiind indicativă și nelimitativă), precum și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestor proiecte.

Teofil Mureşan

Președintele Clubului Oamenilor de Afaceri

Fondator și Președinte al Board-ului E-INFRA, unul dintre cele mai mari grupuri de afaceri din țară, cu activități în mai multe sectoare în infrastructură. Cu o istorie de peste 22 de ani, E-INFRA reunește 5 companii care activează pe piața locală și internațională în sectoarele de infrastructură energetică, de telecomunicatii, construcții civile și smart city, fiind unul dintre cei mai reputați constructori de infrastructură din România. Din grup fac parte Electrogrup, Netcity, Direct One, Nova Power & Gas și WESEE.

Licențiat în inginerie electrică și deținătorul unui doctorat la UTCN. Deținător al unui masterat în strategie și leadership MSc Sloan la London Business School și licențiat la Harvard Business School - Programul OPM.

Co-fondator al Asociației Transilvania Executive Education, în cadrul căreia s-a implementat programul de Executive MBA, într-o asociere dintre University of Hull, UBB Cluj-Napoca, UTCN, Banca Transilvania și Electrogrup.

"Ca și infrastructura, educația se numără printre prioritățile naționale și am decis să îmi asum un rol activ în ambele pentru a contribui la nevoia uriașă de dezvoltare în cele doua direcții. România este mai pregătită decât oricând să se interconecteze decisiv cu cele mai mari oportunități europene iar misiunea de a le transforma în realitate necesită viziune, competență și efortul comun al tuturor."

Fără a contraveni obiectivelor Fundației, Clubul va urmări și va susține obiective distincte, care să asigure realizarea scopului COA, după cum urmează:
  • Ocrotirea și promovarea la nivel local, regional, național și internațional a resurselor și valorilor locale din Cluj-Napoca și regionale din zona Transilvaniei;
  • Implicarea, inclusiv prin elaborarea și dezvoltarea de proiecte și programe care promovează și susțin dezvoltarea locală și regională atât în domeniul afacerilor cât și în oricare alt domeniu de interes pentru comunitatea locală sau regională;
  • Contribuția la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil și competitiv;
  • Realizarea sau sprijinirea infrastructurilor de afaceri, precum incubatoare de afaceri și tehnologice, centre de transfer și informare tehnologică, centre de consultanță și de afaceri, centre comerciale și de afaceri, piețe virtuale, etc.;
  • Sprijinirea activității de cercetare – dezvoltare - inovare în domenii de interes ale comunității locale și regionale;
  • Implicarea activă în viața economico-socială astfel încât Clubul să devină un factor important de sprijinire a comunității locale și regionale;
  • Recunoașterea și consolidarea Clubului ca partener de dialog în relațiile cu instituții și autorități publice, organizații neguvernamentale ori cu alte instituții similare ale societății civile;
  • Colaborarea cu instituțiile și autoritățile publice în scopul sprijinirii comunității locale și regionale, inclusiv dar nelimitativ , inclusiv prin programe de parteneriat public – privat;
  • Susținerea și apărarea intereselor Membrilor comunității locale și regionale în fața instituțiilor publice ori a autorităților și administrației publice locale, regionale, naționale ori din Uniunea Europeană;
  • Identificarea și aplicarea metodelor adecvate pentru o efectivă protejare și respectare a principiilor fundamentale care stau la baza unei comunități democratice, civilizate și demne.