Clubul Oamenilor de afaceri

CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI este organizat și funcționează în cadrul FUNDAȚIEI TRANSILVANIA LEADERS

Scopul CLUBULUI OAMENILOR DE AFACERI este acela de a dezvolta și promova proiecte pentru dezvoltarea locală din Cluj-Napoca și regională din zona Transilvaniei, în domeniul afacerilor în principal, dar și în diverse alte domenii precum sănătate, educație, formare profesională, cultură, turism, mediu înconjurător (enumerarea fiind indicativă și nelimitativă), precum și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestor proiecte.

Adrian Crivii

Președintele Clubului Oamenilor de Afaceri

Doctor în economie – specializarea Management, Alumni – Centrul de Studii Avansate pentru Evaluare CAS, ASA (The American Society of Appraiser), Mediator, Lector al Cursurilor de Specialitate organizate de Asociații Profesionale de Evaluare; expert evaluator acreditat și verificator.

Profesor asociat la programul de master „Administrarea şi evaluarea proprietăţii imobiliare”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara.
Vicepreședinte, Membru în Comitetul Executiv și Fondator al Asociației Mondiale al Organizațiilor de Evaluatori WAVO (World Association of Valuation Organisations).
Membru Fondator al asociației Pro Opera Transilvania

Fondatorul Darian DRS SA şi partener coordonator al echipelor de management de la nivelul tuturor diviziilor din cadrul Grupului Darian.

"Mă consider un constructor de organizații, de echipe performante. Am dorința constantă de a mă perfecționa și de a șlefui personalități tinere, cu care să construim proiecte viabile, care să funcționeze precum un ceas elvețian.
Am căutat și estimat valoarea oriunde există ea și am aplicat standarde îndrăznețe pentru realizarea obiectivelor, întotdeauna înalte."

Fără a contraveni obiectivelor Fundației, Clubul va urmări și va susține obiective distincte, care să asigure realizarea scopului COA, după cum urmează:
  • Ocrotirea și promovarea la nivel local, regional, național și internațional a resurselor și valorilor locale din Cluj-Napoca și regionale din zona Transilvaniei;
  • Implicarea, inclusiv prin elaborarea și dezvoltarea de proiecte și programe care promovează și susțin dezvoltarea locală și regională atât în domeniul afacerilor cât și în oricare alt domeniu de interes pentru comunitatea locală sau regională;
  • Contribuția la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil și competitiv;
  • Realizarea sau sprijinirea infrastructurilor de afaceri, precum incubatoare de afaceri și tehnologice, centre de transfer și informare tehnologică, centre de consultanță și de afaceri, centre comerciale și de afaceri, piețe virtuale, etc.;
  • Sprijinirea activității de cercetare – dezvoltare - inovare în domenii de interes ale comunității locale și regionale;
  • Implicarea activă în viața economico-socială astfel încât Clubul să devină un factor important de sprijinire a comunității locale și regionale;
  • Recunoașterea și consolidarea Clubului ca partener de dialog în relațiile cu instituții și autorități publice, organizații neguvernamentale ori cu alte instituții similare ale societății civile;
  • Colaborarea cu instituțiile și autoritățile publice în scopul sprijinirii comunității locale și regionale, inclusiv dar nelimitativ , inclusiv prin programe de parteneriat public – privat;
  • Susținerea și apărarea intereselor Membrilor comunității locale și regionale în fața instituțiilor publice ori a autorităților și administrației publice locale, regionale, naționale ori din Uniunea Europeană;
  • Identificarea și aplicarea metodelor adecvate pentru o efectivă protejare și respectare a principiilor fundamentale care stau la baza unei comunități democratice, civilizate și demne.