TRANSILVANIA LEADERS


Există un singur proiect important - Proiectul România.

Dezvoltarea economică durabilă la nivel naţional.

I . Domeniul dezvoltării economico-sociale durabile la nivel naţional:
 • Promovarea valorilor din Transilvania la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
 • Dezvoltarea de proiecte şi programe care au ca scop susţinerea dezvoltării naţionale şi promovarea acesteia;
 • Realizarea de studii, cercetări şi diagnoze cu privire la mediul economic, social, educaţional politic, etc. din regiune, din România sau din străinătate care pot contribui la o mai bună înţelegere a stării sociale, economice şi politice a României şi a mediului extern;
 • Dezvoltarea de activităţi în domeniul evaluării politicilor publice de la nivel naţional, regional şi local în vederea identificării unor standarde de bune practici;
 • Susţinerea de iniţiative, în cadrul legislativ local şi naţional, pentru dezvoltarea societăţii civile, pentru integrarea în structurile Uniunii Europene şi care privesc dezvoltarea social-economică;
 • Elaborarea şi implementarea de programe pentru sprijinirea organizaţiilor care activează în domeniul social-economic precum şi pentru dezvoltarea responsabilităţii corporatiste;
 • Implicarea în programe legate de creşterea calităţii vieţii şi de protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului la nivel local, naţional şi transfrontalier;
 • Elaborarea şi implementarea de programe în domeniul serviciilor medicale, cercetării şi dezvoltării domeniului asistenţei medicale şi asistenţei sociale în plan naţional şi al cooperării internaţionale;
 • Elaborarea şi implementarea de programe în domeniul surselor energetice convenţionale şi alternative;
 • Sprijinirea inovării şi transferului tehnologic prin promovarea colaborării şi schimbului de experienţă şi de informaţii între organizaţii din ţară şi străinătate;
 • Elaborarea de planuri de afaceri şi studii de fezabilitate şi proiecte pentru investiţii;
 • Oferirea de informaţii, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate în domeniile economic, fiscal, juridic, management, formarea forţei de muncă, elaborarea şi implementarea programelor de finanţare;
 • Elaborarea şi implementarea de programe pentru susţinerea agriculturii, silviculturii şi pisciculturii şi promovarea procedeelor agricole tradiţionale;
 • Elaborarea şi implementarea de programe pentru susţinerea şi promovarea produselor şi tehnologiilor agricole tradiţionale şi ecologice;
 • Elaborarea şi implementarea de programe pentru susţinerea dezvoltării rurale durabile;
 • Elaborarea şi implementarea de programe pentru susţinerea şi promovarea industriei ospitalităţii şi a turismului la nivel local, naţional şi transfrontalier;
 • Realizarea de studii de marketing, de publicitate, de piaţă şi analize socio-economice;
 • Organizarea de expoziţii sau alte activităţi de promovare a resurselor şi potenţialelor locale şi naţionale;
 • Promovarea, comunicarea şi cooperarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate interesate în dezvoltarea social-economică şi integrarea europeană;
 • Asigurarea schimbului de idei şi informaţii pe teme reflectând realităţile educationale, culturale, de interes public şi de afaceri prezente şi de perspectivă în România.