TRANSILVANIA LEADERS


Există un singur proiect important - Proiectul România.

Dezvoltarea mecanismelor democratice

III. Domeniul dezvoltării mecanismelor democratice:
  • Crearea şi derularea de programe care să aibă ca scop încurajarea şi susţinerea implicării cetăţenilor şi, cu precădere a tinerilor, în viaţa comunităţii în care trăiesc, dar şi dezvoltarea unor instrumente de implicare civică şi a unor programe de care să vizeze creşterea participării cetăţenilor la elaborarea şi adoptarea deciziilor publice la nivel comunitar;
  • Activităţi de promovare a dialogului structurat şi a utilizării mecanismelor de consultare şi participare publică între cetăţeni şi autorităţile locale/centrale şi facilitarea accesului la informaţii privind politicile bugetare şi stabilirea unor mecanisme juridice şi instituţionale care să susţină răspunderea şi responsabilitatea factorilor de decizie;
  • Activităţi de monitorizare şi evaluare a standardelor de integritate în cadrul administraţiei şi instituţiilor publice locale/central cu participarea cetăţenilor (de exemplu: sănătate, educaţie, asistenţă socială, poliţie şi promovarea schimbărilor care se impun);
  • Activităţi de promovare şi informare a tuturor factorilor interesaţi asupra posibilităţilor de implicare la nivel comunitar în activităţi specifice prin intermediul a diverse mijloace – consultări, forum-uri, dezbateri, cafenele publice, simulări;
  • Iniţiative care vizează îmbunătăţirea/încurajarea/consolidarea relaţiei societate civilă-mediu politic atât în context pre-electoral cât şi după alegeri, în vederea creşterii responsabilităţii şi transparenţei parlamentarilor şi promovarea bunelor practici de consultare publică;
  • Acţiuni de monitorizare a respectării mecanismelor democratice (consultări electorale, referendumuri regionale sau naţionale) şi propuneri de reformare a sistemului electoral;
  • Activităţi de promovare a educaţiei civice în contexte formale şi nonformale, activităţi de capacitare a cetăţenilor – formare, mentorat, facilitare comunitară;